നേർത്ത മതിൽ അലുമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ്

ഹൃസ്വ വിവരണം:

അലുമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ്, അലുമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ്, അലുമിനിയം റൗണ്ട് പൈപ്പുകൾ


ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

അലുമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ് എക്സ്ട്രൂഷൻ സ്റ്റോക്കിൽ മരിക്കുന്നു

ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകഅലുമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ് വലുപ്പങ്ങളുടെ പട്ടികപൂർണ്ണമായ അലൂമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ് സൈസ് ലിസ്‌റ്റിനായി.

സ്റ്റോക്കിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വലുപ്പങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തൂ.നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽഅലുമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ് വലുപ്പങ്ങളുടെ പട്ടിക, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം.നമുക്ക് പുറം വ്യാസം 3 മില്ലീമീറ്ററിലൂടെ 300 മില്ലീമീറ്ററും കനം 0.3 മില്ലീമീറ്ററിൽ നിന്ന് 50 മില്ലീമീറ്ററും നൽകാം.

അലുമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ് സൈസ് ലിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം - നിലവിലുള്ള ഡൈസ്
5 OD x 1.15 മതിൽ 18 OD x 1.5 മതിൽ 25 OD x 8.7 മതിൽ 33 OD x 6.975 മതിൽ 45 OD x 3 മതിൽ 60 OD x 7.5 മതിൽ 84 OD x 20.5 മതിൽ
5.5 OD x 1 മതിൽ 18 OD x 2 മതിൽ 25 OD x 9 മതിൽ 33 OD x 8.75 മതിൽ 45 OD x 3.5 മതിൽ 60 OD x 11.5 മതിൽ 85 OD x 6 മതിൽ
6 OD x 1.75 മതിൽ 18 OD x 3 മതിൽ 25.2 OD x 5.3 മതിൽ 33.3 OD x 7.5 മതിൽ 45 OD x 6 മതിൽ 60 OD x 15 മതിൽ 85 OD x 15 മതിൽ
6.5 OD x 1.25 മതിൽ 18 OD x 4.875 മതിൽ 25.4 OD x 5 മതിൽ 34 OD x 4.75 മതിൽ 45 OD x 9 മതിൽ 60.2 OD x 5.2 മതിൽ 85 OD x 27.5 മതിൽ
7 OD x 1.5 മതിൽ 18 OD x 5.75 മതിൽ 25.5 OD x 7.1 മതിൽ 34.5 OD x 5.25 മതിൽ 45 OD x 11.5 മതിൽ 61 OD x 11 മതിൽ 86 OD x 5 മതിൽ
7.2 OD x 1.85 മതിൽ 18.5 OD x 3.45 മതിൽ 25.8 OD x 4.65 മതിൽ 34.9 OD x 2.9 മതിൽ 45 OD x 16.5 മതിൽ 61.2 OD x 6.7 മതിൽ 87 OD x 10.5 മതിൽ
7.5 OD x 2.25 മതിൽ 18.5 OD x 4.35 മതിൽ 26 OD x 3.5 മതിൽ 35 OD x 2 മതിൽ 45.5 OD x 4 മതിൽ 62 OD x 7 മതിൽ 87.6 OD x 31.8 മതിൽ
8 OD x 2.5 മതിൽ 18.9 OD x 4 മതിൽ 26 OD x 8 മതിൽ 35 OD x 6 മതിൽ 46 OD x 5.4 മതിൽ 62.25 OD x 3.625 മതിൽ 89 OD x 15.5 മതിൽ
8.5 OD x 1.75 മതിൽ 19 OD x 1.5 മതിൽ 26.2 OD x 4.6 മതിൽ 35 OD x 8 മതിൽ 46 OD x 11 മതിൽ 63 OD x 7.5 മതിൽ 90 OD x 4 മതിൽ
9 OD x 1.5 മതിൽ 19 OD x 3.25 മതിൽ 26.3 OD x 6.8 മതിൽ 35 OD x 11 മതിൽ 46 OD x 15.5 മതിൽ 63 OD x 15.1 മതിൽ 90 OD x 10 മതിൽ
9.5 OD x 1.25 മതിൽ 19.2 OD x 3.1 മതിൽ 26.5 OD x 5 മതിൽ 36 OD x 4.5 മതിൽ 47 OD x 16.5 മതിൽ 64 OD x 7 മതിൽ 91 OD x 15.5 മതിൽ
10 OD x 1.5 മതിൽ 19.5 OD x 4.6 മതിൽ 27 OD x 2 മതിൽ 36 OD x 8.5 മതിൽ 48 OD x 3 മതിൽ 64.2 OD x 5.35 മതിൽ 92.5 OD x 7 ഭിത്തി
10 OD x 4 മതിൽ 20 OD x 3.25 മതിൽ 27 OD x 8.5 മതിൽ 36.3 OD x 5.65 മതിൽ 48 OD x 9 മതിൽ 65 OD x 5.5 മതിൽ 95 OD x 24 മതിൽ
10.5 OD x 3.35 മതിൽ 20 OD x 5 മതിൽ 27.2 OD x 9.35 മതിൽ 36.5 OD x 4.75 മതിൽ 48 OD x 14.5 മതിൽ 65 OD x 10 മതിൽ 96 OD x 17 മതിൽ
11 OD x 2.5 മതിൽ 20 OD x 6.425 മതിൽ 28 OD x 3 മതിൽ 36.5 OD x 9.5 മതിൽ 48.2 OD x 5.2 മതിൽ 65 OD x 14.5 മതിൽ 97 OD x 15.5 മതിൽ
12 OD x 1.5 മതിൽ 20 OD x 7.9 മതിൽ 28 OD x 6 മതിൽ 37 OD x 8.5 മതിൽ 49 OD x 7.5 മതിൽ 66 OD x 4.5 മതിൽ 100 OD x 7 ഭിത്തി
12 OD x 3.5 മതിൽ 20.5 OD x 7.25 മതിൽ 28 OD x 10.65 മതിൽ 38 OD x 6.75 മതിൽ 50 OD x 2 മതിൽ 67 OD x 12.5 മതിൽ 102 OD x 21 മതിൽ
12.5 OD x 2.75 മതിൽ 20.8 OD x 4.3 മതിൽ 28.43 OD x 3.965 മതിൽ 38 OD x 11.25 മതിൽ 50 OD x 4 മതിൽ 68 OD x 24 മതിൽ 105 OD x 25 മതിൽ
12.7 OD x 4.5 മതിൽ 21 OD x 4 മതിൽ 28.6 OD x 4.075 മതിൽ 38 OD x 15.5 മതിൽ 50 OD x 6 മതിൽ 69.3 OD x 13.65 മതിൽ 108 OD x 20 മതിൽ
13 OD x 2 മതിൽ 21 OD x 6.15 മതിൽ 28.88 OD x 1.485 മതിൽ 39 OD x 3.5 മതിൽ 50 OD x 12 മതിൽ 70 OD x 5 മതിൽ 110 OD x 18.25 മതിൽ
13 OD x 3.75 മതിൽ 21.5 OD x 3.4 മതിൽ 29 OD x 8 മതിൽ 39.5 OD x 10.5 മതിൽ 50.5 OD x 2.25 മതിൽ 70 OD x 16 മതിൽ 115 OD x 30 മതിൽ
13.5 OD x 4.75 മതിൽ 22 OD x 5.25 മതിൽ 29.65 OD x 10.475 മതിൽ 40 OD x 7.5 മതിൽ 53 OD x 6 മതിൽ 71.5 OD x 9 മതിൽ 121 OD x 23.25 മതിൽ
13.8 OD x 4.05 മതിൽ 22 OD x 5.5 മതിൽ 29.8 OD x 8.15 മതിൽ 40 OD x 8 മതിൽ 53 OD x 6.25 മതിൽ 72 OD x 4 മതിൽ 124 OD x 14.5 മതിൽ
14 OD x 1 മതിൽ 22 OD x 6.1 മതിൽ 30 OD x 1 മതിൽ 40 OD x 9 മതിൽ 53 OD x 6.5 മതിൽ 72 OD x 6 മതിൽ 125 OD x 10 മതിൽ
14 OD x 2 മതിൽ 22 OD x 7 മതിൽ 30 OD x 2.5 മതിൽ 40 OD x 10.5 മതിൽ 53 OD x 10.5 മതിൽ 72 OD x 8 മതിൽ 125 OD x 21.5 മതിൽ
14 OD x 2.5 മതിൽ 22.1 OD x 6.05 മതിൽ 30 OD x 4.05 മതിൽ 40 OD x 15.85 മതിൽ 53.5 OD x 7 ഭിത്തി 72 OD x 17.5 മതിൽ 125.6 OD x 20.45 മതിൽ
14 OD x 2.8 മതിൽ 22.2 OD x 5 മതിൽ 30 OD x 5 മതിൽ 40.2 OD x 4.2 മതിൽ 53.5 OD x 7.25 മതിൽ 73 OD x 14 മതിൽ 125.6 OD x 20.45 മതിൽ
14 OD x 3.5 മതിൽ 22.5 OD x 5.15 മതിൽ 30 OD x 6 മതിൽ 40.5 OD x 3.5 മതിൽ 54 OD x 6 മതിൽ 74 OD x 7 മതിൽ 130 OD x 6 മതിൽ
14.5 OD x 3.65 മതിൽ 22.8 OD x 3.1 മതിൽ 30 OD x 7 മതിൽ 40.5 OD x 6.65 മതിൽ 54 OD x 10.5 മതിൽ 75 OD x 2 മതിൽ 130 OD x 33.5 മതിൽ
15 OD x 0.8 മതിൽ 23 OD x 3.5 മതിൽ 30 OD x 8.9 മതിൽ 40.5 OD x 6.85 മതിൽ 55 OD x 1.5 മതിൽ 75 OD x 6 മതിൽ 136 OD x 24 മതിൽ
15 OD x 1 മതിൽ 23 OD x 4.5 മതിൽ 30 OD x 9 മതിൽ 40.5 OD x 10 മതിൽ 55 OD x 2 മതിൽ 75 OD x 10 മതിൽ 140 OD x 20 മതിൽ
15 OD x 3.5 മതിൽ 23 OD x 8.15 മതിൽ 30 OD x 10.65 മതിൽ 41 OD x 2 മതിൽ 55 OD x 4 മതിൽ 75 OD x 16.5 മതിൽ 146 OD x 37 മതിൽ
15 OD x 5.5 മതിൽ 23.2 OD x 5.1 മതിൽ 30.3 OD x 4.9 മതിൽ 41 OD x 6.5 മതിൽ 55 OD x 6.75 മതിൽ 75.7 OD x 9.6 മതിൽ 150 OD x 35 മതിൽ
15 OD x 5.5 മതിൽ 23.5 OD x 9.75 മതിൽ 30.3 OD x 8.35 മതിൽ 41 OD x 7.5 മതിൽ 55 OD x 10 മതിൽ 76 OD x 2.75 മതിൽ 152 OD x 10 മതിൽ
15.5 OD x 3 മതിൽ 24 OD x 3 മതിൽ 31 OD x 3.5 മതിൽ 41 OD x 14 മതിൽ 55 OD x 16.4 മതിൽ 76 OD x 5 മതിൽ 155 OD x 25 മതിൽ
15.5 OD x 4.75 മതിൽ 24 OD x 4 മതിൽ 31 OD x 4 മതിൽ 41.5 OD x 4.94 മതിൽ 55 OD x 17.5 മതിൽ 76 OD x 8 മതിൽ 155 OD x 41.5 മതിൽ
16 OD x 1 മതിൽ 24 OD x 4 മതിൽ 31 OD x 5 മതിൽ 41.7 OD x 3.35 മതിൽ 55.2 OD x 5.2 മതിൽ 76 OD x 10 മതിൽ 160 OD x 10 മതിൽ
16 OD x 5.1 മതിൽ 24.5 OD x 6.5 മതിൽ 32 OD x 3.85 മതിൽ 42 OD x 14 മതിൽ 56 OD x 19 മതിൽ 78.5 OD x 15.35 മതിൽ 187 OD x 23.5 മതിൽ
16 OD x 5.5 മതിൽ 24.5 OD x 8.65 മതിൽ 32 OD x 4.3 മതിൽ 42 OD x 15.9 മതിൽ 56 OD x 20.5 മതിൽ 79.8 OD x 3.9 മതിൽ 191 OD x 8.5 മതിൽ
16.5 OD x 4 മതിൽ 25 OD x 3.9 മതിൽ 32 OD x 8 മതിൽ 42.9 OD x 10.5 മതിൽ 57 OD x 9 മതിൽ 80 OD x 8 മതിൽ 206 OD x 35.25 മതിൽ
16.5 OD x 4.35 മതിൽ 25 OD x 4 മതിൽ 32 OD x 9 മതിൽ 43 OD x 4.75 മതിൽ 58 OD x 5 മതിൽ 80 OD x 9.5 മതിൽ 215 OD x 31.5 മതിൽ
17 OD x 2.5 മതിൽ 25 OD x 6 മതിൽ 32.5 OD x 3.5 മതിൽ 44 OD x 4 മതിൽ 58 OD x 16 മതിൽ 80 OD x 20 മതിൽ 280 OD x 17.5 മതിൽ
17.5 OD x 3.5 മതിൽ 25 OD x 7.5 മതിൽ 33 OD x 3 മതിൽ 45 OD x 1.5 മതിൽ 60 OD x 2 മതിൽ 82.3 OD x 12.9 മതിൽ 300 OD x 6.35 മതിൽ

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

 

ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് അലുമിനിയം റൗണ്ട് ട്യൂബ്/ട്യൂബുകൾ/ട്യൂബിംഗ്/പൈപ്പ്/പൈപ്പുകൾ
മെറ്റീരിയൽ തരം അലുമിനിയം
അലോയ് ഗ്രേഡ് 1000 സീരീസ്: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, മുതലായവ
2000 പരമ്പര: 2011, 2014, 2017, 2024, മുതലായവ
3000 സീരീസ്: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, മുതലായവ
5000 സീരീസ്: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, മുതലായവ
6000 സീരീസ്: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, മുതലായവ
7000 സീരീസ്: 7003, 7005, 7050, 7075, മുതലായവ
കോപം T3-T8
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ASTM, ASME,EN, JIS, DIN,GB/T തുടങ്ങിയവ
വലിപ്പം പുറം വ്യാസം: 3-300 മില്ലിമീറ്റർ, മതിൽ കനം: 0.3-50 മില്ലിമീറ്റർ
ആകൃതി വൃത്താകൃതി / ചതുരം / ചതുരാകൃതി / ഇഷ്ടാനുസൃത ആകൃതി
ഉപരിതലം മിൽ ഫിനിഷ്, ആനോഡൈസ്ഡ്, ഇലക്ട്രോഫോറെസിസ്, പൗഡർ കോട്ടിംഗ്, വുഡൻ ഗ്രെയിൻ, സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം
നിറം ബ്രൈറ്റ് സിൽവർ, ബ്ലാക്ക്, ഷാംപെയ്ൻ, ഗോൾഡ്, റോസ് ഗോൾഡ്, വെങ്കലം, നീല, ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്‌ടാനുസൃതം
അപേക്ഷ 1. ലൈറ്റ്, സോളാർ പാനൽ.
2. ആർക്കിടെക്ചറൽ ട്രിം, സീലിംഗ്, കാബിനറ്റ് തുടങ്ങിയവ.
3. സ്യൂട്ട്കേസ്, എലിവേറ്റർ, നെയിംപ്ലേറ്റ്, ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം തുടങ്ങിയവ.
4. ഓട്ടോമൊബൈൽ അലങ്കാരം
5. ഫർണിച്ചർ ഘടകങ്ങൾ
6. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ: റഫ്രിജറേറ്റർ, മൈക്രോ-വേവ് ഓവൻ, സ്റ്റീരിയോ ഉപകരണങ്ങൾ.
7. എയ്‌റോസ്‌പേസ് ആൻഡ് ഏവിയേഷൻ.
8, അത്‌ലറ്റിക് ഫ്രെയിമുകൾ, റാക്കുകൾ തുടങ്ങിയവ.

ഫാബ്രിക്കേഷൻ സേവനം

detail-(6)

പൂർത്തിയാക്കുന്നു

detail (4)
detail (5)

Jiangyin City METALS Products Co., Ltd-ന് വൈവിധ്യമാർന്ന നിലവാരവും നൽകാൻ കഴിയുംഇഷ്‌ടാനുസൃത/പ്രത്യേക രൂപങ്ങൾ.


  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക